Oleobox – chytrá recyklácia

0 %

EKOLOGICKÁ RECYKlÁCIA KUCHYNSKÉHO OLEJA

  •  plne automatický
  • vyrobený z recyklovateľných materiálov 
  • vybavený smart technológiami
  • umiestniteľný kdekoľvek
  • nadčasový dizajn
  • stále ONLINE
recyklacia oleja oleobox

Oleobox System

  • Intelligentný Oleobox so zberným sudom 120l, vybavený solárnym systémom s čítačkou fliaš
  • Nádoby na zber oleja s integrovaným čipom a sitkom. Naplnené nádoby sa vylievajú do Oleoboxu.

Správcovká spoločnosť zaplatí z fondu opráv základný druh flaše pre každý byt. Ak bude zo strany vlastníkov záujem o flaše s väčším objemom, rozdiel v cene si doplatia. Každá flaša ma integrovaný čip, ktorý slúži na otvorenie Oleoboxu a evidenciu úrovne recyklácie jednotlivých bytov. Flaše sú vybavené jednoduchým návodom na použitie v slovenskom a anglickom jazyku.

Ľahký a ekologický zber oleja

Oleobox može byť súčasťou kontajnerového stojiska

Oleobox podporuje cirkulárnu ekonomiku

Kompletná starostlivosť

ALGATE zabezpečuje kompletný servis s údržbou. NON STOP online pripojenie do siete s kontrolou hladiny oleja v nádobe a stavu zariadenia. Okamžitý odvoz a recykláciu použitého oleja s evidenciou odpadového hospodárstva a výmenou suda.

Prečo recykovať olej pomocou Oleoboxu ?

Separovanie v domácnostiach je priamo úmerné  vytvoreným podmienkam pre jeho odovzdanie v najbližšom možnom mieste od domácnosti. Obyvatelia podľa prieskumov majú záujem triediť odpad, no je potrebné vytvoriť zázemie. Riešením je otvorenie zberných dvorov, kde je možné odovzdať úplne každý druh odpadu. Problémom je však ich dostupnosť. Oleobox prináša možnosť recyklácie hneď pri domoch, v blízkosti kontajnerových stojísk, alebo byť ich súčasťou.

Olej sa zbiera opakovane v plastových nádobách a následne sa vlieva do dostupných, miestnych Oleoboxov. Pri ich naplnení zabezpečíme odvoz oleja do rafinérie, čo šetrí čas, energiu a životné prostredie.

Realizácie

REALIZÁCIA OLEOBOXU SLNEČNICE

•   Umiestnenie pri dome v spojení s kontajnerovým stojiskom.

•   Montáž 23.12.2020, sprístupnenie pre 3600 obyvateľov, identifikácia používateľa jeho vlastným čipom.

•   Infokampaň prebiehala len mailom od správcu objektu.

•   V skúšobnej prevádzke možnosť otvoriť s čipom od brány, olej zatiaľ obyvatelia nosia a vylievajú z vlastných PET fliaš.

•   Non stop online, bez akéhokoľvek znečistenia okolia (pet fľašami, rozliatím oleja)

• Do 5.1.2021, za dva týždne, vyzbieraných 95l použitého oleja

•   1x porucha zatvárania hlavných dvierok hlasená zástupcom vlastníkov a senzorom, odstranená do 30 min prestavením snímača citlivosti zatvárania.

•   Po uplynutí skúšobnej doby, zablokovanie otvorenia Oleoboxu čipom. Otvorenie bude umožnené len originálnymi zbernými fľašami, zaregistrovanými v systéme. Flaše bude distribuovať správcobjektu.

REALIZÁCIA OLEOBOXU CUBICON

•   Umiestnenie pri dome, napájane vlastným zdrojom energie pomocou solárneho panelu.

•   Montáž 10.05.2021, sprístupnenie pre 3600 obyvateľov, identifikácia používateľa jeho vlastnou PET nádobou.

•   Infokampaň prebiehala len mailom od správcu objektu.

•   V skúšobnej prevádzke možnosť otvoriť s čipom od brány, olej obyvatelia nosia a vylievajú z PET fliaš OLEOBOX.

•   Non stop online, bez akéhokoľvek znečistenia okolia (pet fľašami, rozliatím oleja)

•   bez poruchy

•   Po uplynutí skúšobnej doby, zablokovanie otvorenia Oleoboxu čipom. Otvorenie bude umožnené len originálnymi zbernými fľašami, zaregistrovanými v systéme. Flaše bude distribuovať správca objektu.

Zabezpečuje

Algate, s.r.o
Švabinského 5
851 01 Bratislava 

Prevádzka

Algate, s.r.o
TECHNICKÁ 5, Areál STU
821 04 Bratislava

0905 888 444

 info@algate.sk