0 %

EKOLOGICKÁ RECYKlÁCIA KUCHYNSKÉHO OLEJA

  •  plne automatický
  • vyrobený z recyklovateľných materiálov 
  • vybavený smart technológiami
  • umietniteľný kdekoľvek
  • nadčasový dizajn
  • stále ONLINE
main

Obsah Oleoboxu

oleobox 1

Solárny poklop

Veko proti dažďu

Senzor hladiny a mikrokamera

Aktivačné tlačítko a čítačka čipov

Nekorozívne materály

Meniteľná grafika

Antivandal prevedenie

Kapacitná nádrž 100 l

Ako recyklovať kuchynský olej?

3 jednoduché kroky na prelievanie a zber oleja 

Použitý kuchynský olej  prelejte do špeciálnej zbernej nádoby

Zozbieraný olej prineste na Vaše zberné miesto

Do špeciálne určenej veľkokapacitnej zbernej olejovej nádoby vylejte olej z nádoby

Nevylievať použitý kuchynský olej do umývadla (kanalizácie)

Správny proces zberu a zhodnocovania kuchynského oleja zaručuje ochranu nášho životného prostredia !!!

Oleobox System

  • Intelligentný Oleobox so zberným sudom 100l, vybavený solárnym systémom s čítačkou fliaš
  • Nádoby na zber oleja s integrovaným čipom a sitkom. Naplnené nádoby sa vylievajú do Oleoboxu.

Správcovká spoločnosť zaplatí z fondu opráv základný druh flaše pre každý byt. Ak bude zo strany vlastníkov o flaše s väčším objemom, rozdiel v cene si doplatia. Každá flaša ma integrovaný čip, ktorý slúži na otvorenie Oleoboxu a evidenciu úrovne recyklácie jednotlivých bytov. Flaše sú vybavené jednoduchým návodom na použitie v slovenskom a anglickom jazyku.

Ľahký a ekologický zber oleja

Oleobox može byť súčasťou kontajnerového stojiska

Kompletná starostlivosť

ALGATE zabezpečuje kompletný servis s údržbou. NON STOP online pripojenie do siete s kontrolou hladiny oleja v nádobe a stavu zariadenia. Okamžitý odvoz a recykláciu použitého oleja s evidenciou odpadového hospodárstva a výmenou suda.

Prečo Oleobox ?

Separovanie v domácnostiach je priamo úmerné  vytvoreným podmienkam pre jeho odovzdanie v najbližšom možnom mieste od domácnosti. Obyvatelia podľa prieskumov majú záujem triediť odpad, no je potrebné vytvoriť zázemie. Riešením je otvorenie zberných dvorov, kde je možné odovzdať úplne každý druh odpadu. Problémom je však ich dostupnosť. Oleobox prináša možnosť recyklácie hneď pri domoch, v blízkosti kontajnerových stojísk, alebo byť ich súčasťou.

Olej sa zbiera opakovane v plastových nádobách a následne sa vlieva do dostupných, miestnych Oleoboxov. Pri ich naplnení zabezpečíme odvoz oleja do rafinérie, čo šetrí čas, energiu a životné prostredie.

Kontakt

Zabezpečuje

Algate, s.r.o
Švabinského 5
851 01 Bratislava 

Prevádzka

Algate, s.r.o
TECHNICKÁ 5, Areál STU
821 04 Bratislava

0905 888 444

 info@algate.sk